GJØREGLEDEKURS FOR  PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS 10. FEBRUAR

Vi har fått mange henvendelser fra pårørende som ønsker tips og ideer til hva de selv kan tilby av meningsfulle aktiviteter I hjemmet, og hvordan de kan tilrettelegge for mest mulig selvstendighet. Vi vil derfor holde et pårørendekurs fire ganger i løpet av våren 2024. Pårørende inviteres til våre lokaler der dere vil få mange ideer…

GJØREGLEDEKURS FOR  PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS 15. FEBRUAR

Vi har fått mange henvendelser fra pårørende som ønsker tips og ideer til hva de selv kan tilby av meningsfulle aktiviteter I hjemmet, og hvordan de kan tilrettelegge for mest mulig selvstendighet. Vi vil derfor holde et pårørendekurs fire ganger i løpet av våren 2024. Pårørende inviteres til våre lokaler der dere vil få mange ideer…

GJØREGLEDEKURS FOR  PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS 25. MARS

Vi har fått mange henvendelser fra pårørende som ønsker tips og ideer til hva de selv kan tilby av meningsfulle aktiviteter I hjemmet, og hvordan de kan tilrettelegge for mest mulig selvstendighet. Vi vil derfor holde et pårørendekurs fire ganger i løpet av våren 2024. Pårørende inviteres til våre lokaler der dere vil få mange ideer…

FOR DEG SOM JOBBER MED PERSONER MED DEMENS: GJØREGLEDE-KURS I BJØRVIKA 9. APRIL

HVORDAN TILRETTELEGGE FOR SELVSTENDIGHET OG MENINGSFULLT ENGASJEMENT I HVERDAGEN TIRSDAG 9. APRIL KL. 09:00 – 15:30 Her er det mye nyttig å lære! Etter endt kurs vil du ha en verktøykasse full av gode ideer til hvordan du kan tilby tilrettelagte aktiviteter og daglige gjøremål på en enkel måte. Med denne kunnskapen kan du tilby personer…