Sist avholdte Arrangementer

GJØREGLEDEKURS FOR  PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS 23. APRIL

Vi har fått mange henvendelser fra pårørende som ønsker tips og ideer til hva de selv kan tilby av meningsfulle aktiviteter I hjemmet, og hvordan de kan tilrettelegge for mest mulig selvstendighet. Vi vil derfor holde et pårørendekurs fire ganger i løpet av våren 2024. Pårørende inviteres til våre lokaler der dere vil få mange ideer…

AVLYST – GJØREGLEDEKURS FOR  PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS 16. april Kveld

Vi har fått mange henvendelser fra pårørende som ønsker tips og ideer til hva de selv kan tilby av meningsfulle aktiviteter I hjemmet, og hvordan de kan tilrettelegge for mest mulig selvstendighet. Vi vil derfor holde et pårørendekurs fire ganger i løpet av våren 2024. Pårørende inviteres til våre lokaler der dere vil få mange ideer…

AVLYST – GJØREGLEDEKURS FOR  PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS 16. april

Vi har fått mange henvendelser fra pårørende som ønsker tips og ideer til hva de selv kan tilby av meningsfulle aktiviteter I hjemmet, og hvordan de kan tilrettelegge for mest mulig selvstendighet. Vi vil derfor holde et pårørendekurs fire ganger i løpet av våren 2024. Pårørende inviteres til våre lokaler der dere vil få mange ideer…