Ordtak 3

Ordtak

ORDTAK – kort til hygge, glede og samtale

Fordi Ordtak er melodiøse og har en klar rytme huskes de ofte lenge, akkurat som musikk. Møtet med kjente ordtak bringer glede, minner og mestringsopplevelser!

Hvert sett med Ordtak består av 8 tekstkort og 8 ordkort, samt forslag til hvordan man kan bruke kortene alene eller sammen med andre.

Vi tilbyr 6 ulike sett med Ordtak, så her er mulighetene for utvidelse og variasjon av aktiviteten mange.

Kortene

• er kognitivt stimulerende
• involverer finmotorikk
• engasjerer øye-hånd-koordinasjon.

Her gis rom for mestring og hyggelige stunder!

God fornøyelse!