Montessori Care

Vi tilbyr eldre og personer med demens meningsfulle og engasjerende aktiviteter og roller i hverdagen.
Vi samarbeider med institusjoner og privatpersoner for å skape inspirerende og engasjerende miljøer tilpasset personer som lever med demens.

Roser Elisabeth Montessori Care

Roller

Roller er alle de små og store gjøremål som vi fyller hverdagen og livene våre med, - gjøremål som gir livet innhold og mening. Det kan være ting vi gjør fordi vi synes det er nødvendig eller fordi vi har interesse og glede av å gjøre det.

Hjelp til padekking montessori care

Aktiviteter og Materiell

Alle liker vi å ha noe å gjøre.
Aktivitetene er kognitivt stimulerende, berører og vekker minner, stimulerer til samtale og gir opplevelse av velvære.

Levende og ikke levende - montessori care

Skilting og Merking

Alle mennesker har et grunnleggende behov for oversikt, kontroll og trygghet.
Eldre og personer med demens kan oppleve at disse behovene ikke blir møtt, noe som kan skape usikkerhet, forvirring og tilbaketrekning.

Montessori care - lesebevarende materiell

Lesebevarende Materiell

Lesing er ikke bare til glede og hygge, men er også en kognitiv aktivitet som er språk- og begrepsbevarende.

Lesing er en bevart ferdighet hos mange med demens og kan derfor fortsatt være en kilde til engasjement, inspirasjon og glede.

Innholdet kan stimulere til samtale og være veien inn til assosiasjoner og minner.

Kurs og events

Det er ingen arrangementer i nærmeste fremtid...

Artikler

2DDC1403-D62A-4DD5-907E-DC60360FB034_1_201_a

VI ØNSKER ALLE OMSORGSPERSONER EN GOD JUL og INVITERER TIL PÅRØRENDEKURS

Hjelp til padekking montessori care

Gode tips for mer Mening, Mestring og Glede for Personer med Demens

Memo

Artikkel om Montessori Care i MEMO, Finland

Presentasjon for arsmote i Assciation Montessori International

Presentasjon på årsmøtet til AMI (Assciation Montessori International)

Tilbakemeldinger