folelse musikk vaer

Sorteringskort

SORTERINGSKORT til hygge, glede og samtale.

Sortering er en enkel og hyggelig aktivitet, som de fleste mestrer enten alene eller i sammen med andre.

Hver sorterings-aktivitet inneholder 18 kort som sorteres i tre ulike kategorier.

Ordene er korte, lettleste og generelle.

Ordene kan bidra til assosiasjoner og minner, og være gode igangsettere for samtaler.

Man kan bruke kortene alene eller sammen med andre.

Sorteringskortene tilbys i 5 ulike sett, så her er mulighetene for utvidelse og variasjon av aktiviteten mange.

Kortene

• er kognitivt stimulerende
• involverer finmotorikk
• engasjerer øye-hånd koordinasjon

Her gis rom for mestring og hyggelige stunder!

God fornøyelse!