Carolyn Magnussen

Carolyn Magnussen

innehar B.S. med hovedfag i “Exceptional Education”  og “Elementary Education” fra University of Wisconsin Milwaukee. 

Hun er sertifisert Montessoripedagog for 0 – 6 år ved St. Nicholas.

Hun har et “Montessori Pedagogy Certifikate” fra The institute of Educational Studies.

Hun har en M.A. i “Holstisk Education” fra Norwich University/Vermont College.

Carolyn er sertifisert for “Montessori for Aging and Dementia” ved AMI/Brush Development. 

I over 30 år har Carolyn jobbet som Montessorilærer og spesialpedagog for barn i alle aldre. Hennes grunnleggende interesse for effektiv kommunikasjon, foreldrerollen og tilknytningsteorier har ført henne til kurs i Ikke-voldelig kommunikasjon og Circle of Security.

Hun er co-founder av Montessori Care, som leverer skreddersydd Montessori-materiell og tjenester til eldre,  personer med demens og deres pårørende.

Carolyn bor med sin mann i Oslo.  På fritiden liker hun å lage mat sammen med sine tre voksne barn. Hun liker å male og å dra på sykkeltur i skog og mark.