Elisabeth Rydland

Elisabeth Rydland

er utdannet adjunkt og cand.mag ved Lærerhøyskolen i Oslo.

Hun er sertifisert Montessori-pedagog gjennom The Institute of Educational Studies og er sertifisert i “Montessori for Aging and Dementia” ved Assosiation Montessori International og Brush Development.

I over 30 år har hun jobbet som Montessori-lærer og spesiallærer for barn og unge i alle aldre.

Hun er sertifisert Master Practitioner Coach ved Paradigm Academy, og er i tillegg personlig trent og sertifisert av co-founder av NLP, John Grinder, og innehar det ærefulle første Grinder-sertifikatet i Norge.

Elisabeth har brukt Montessori og NLP aktivt i sitt arbeide.

Hun har utviklet mange originale og gode læringsmateriell i sitt arbeid med å tilrettelegge for barn, unge og voksne med spesielle utfordringer og behov.

Hun har også etablert og drevet sitt eget opplæringstilbud, Personlig Lærer, for barn og unge med lærevansker.

Elisabeth er co-founder av Montessori Care, som leverer skreddersydd Montessori-materiell og tjenester til eldre, personer med demens og deres pårørende.

Elisabeth bor i Oslo med mann og familie. Hun setter stor pris på en god bok, turer i skog og mark, en god golfrunde, en fin høstdag med fiskestang på heia og gode stunder sammen med barn og barnebarn.