Merking. Skilting. Instruksjoner

Merking, skilting og instruksjoner
Alle mennesker har et grunnleggende behov for oversikt, kontroll og trygghet.
Eldre og personer med demens kan oppleve at disse behovene ikke blir møtt, noe som kan skape usikkerhet, forvirring og tilbaketrekning.
For å hjelpe og støtte personene i deres hverdag har vi utviklet veiledende skilt og instruksjoner.
Gjennom bruk av skilt og instruksjoner kan personer med demens oppleve økt mestring og større grad av selvstendighet.

  • Navnelapper – for økt kommunikasjon og trygghet
  • Merking i omgivelsene – for oversikt og selvstendighet
  • Skilt for orientering – for trygghet, oversikt og mestring av omgivelsene
  • Instruksjoner for selvstendighet – for mestring, selvverd og selvfølelse

Våre produkter innen Merking. Skilting. Instruksjoner

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.