Pårørendeforedrag

Kunne du ønske noen gode råd og tips til hvordan å tilrettelegge for meningsfull aktivitet og størst mulig grad av selvstendighet i hjemmet for personer med demens?
Da kan vårt foredrag for pårørende være det rette for deg.

Foredraget omfatter:

  • Merking, – for økt selvstendighet
  • Skilting, – for orientering og økt selvstendighet
  • Tilrettelegging av roller, – for daglig meningsfull aktivitet
  • Tilrettelegging av aktiviteter, – for mening, mestring, ro og glede
  • Instruksjoner for rutiner og gjøremål, - for selvstendighet
  • Oversikt/innsikt i egen hverdag, – for trygghet, kontroll, mestring
  • Minnebok, – for minnebevaring, samtale, hygge og glede

2 timer

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.

Det behøver ikke være slik!

Vi vet det er mulig å tilrettelegge omgivelsene slik at eldre og personer med demens fortsatt kan ivareta ulike roller i hverdagen sin.

 

Montessori for aldring og demens

er en omsorgsfilosofi som fokuserer på å engasjere eldre i et miljø som er tilrettelagt for å støtte det funksjonsnivået personen er på i sin nåværende livsfase.

 

Gjennom tilrettelegging

er målet å styrke den eldre til i større grad å kunne ta vare på seg selv, kunne gjøre noe for andre og å kunne bidra i bomiljøet sitt, samt å få muligheten til å engasjere seg i meningsfulle aktiviteter.

eldre mann sitter og er lei seg