Gode tips for mer Mening, Mestring og Glede for Personer med Demens

Hjelp til padekking montessori care

Lær hvordan det kan tilrettelegges for mer meningsfulle, engasjerende og ferdighet-bevarende aktiviteter for personer med demens. Montessori filosofien er en «Game-Changer» innenfor demensomsorgen, som løser mange utfordringer. Berik verktøykassen din…

Les mer