Om Montessori Care

Hva er Montessori for eldre og personer med demens?

Montessori for eldre og personer med demens er en omsorgsfilosofi som legger stor vekt på å tilrettelegge miljøet slik at personene kan være aktive i egen hverdag med ting de liker.

Gjennom alt vi gjør tilrettelegger vi for å imøtekomme ulike ferdighetsnivåer og støtte opp om minnesvikt og sensorisk svekkelse. Videre ønsker vi å bidra til en så høy grad av selvstendighet som mulig.
Målet er at eldre og personer med demens skal kunne ta best mulig vare på seg selv, kunne gjøre noe for andre, kunne bidra til fellesskapet og kunne delta daglig i meningsfulle aktiviteter.
Det handler om å være aktiv og selvstendig i eget liv, så mye som mulig og så lenge som mulig.

Omsorgsfilosofien bygger på Maria Montessoris filosofiske og pedagogiske prinsipper. Hun var en høyt anerkjent og meget verdsatt italiensk lege og pedagog. Hun ble nominert til Nobels Fredspris tre ganger og pryder også italienske pengesedler.
Hennes filosofi er utbredt over hele verden og favner det hele mennesket, i alle aldre.
Sentralt i filosofien handler det om å kjenne den enkelte og å møte den enkeltes interesser, behov og ønsker på en slik måte at personen kan leve sitt høyeste potensiale. - Alt i eget tempo og basert på egne valg.
Videre handler det om å hjelpe personen til å kunne gjøre ting selv utfra dennes forutsetninger og ferdigheter. Selvstendighet gir mestringsopplevelse, styrke, kontroll og tilfredshet. Og ikke minst bidrar det til et positivt selvbilde og en god selvfølelse.

Montessori Care

Menneskene

Elisabeth Rydland

Elisabeth Rydland

er utdannet adjunkt og cand.mag ved Lærerhøyskolen i Oslo.

Hun er sertifisert Montessori-pedagog gjennom The Institute of Educational Studies og er sertifisert i “Montessori for Aging and Dementia” ved Assosiation Montessori International og Brush Development.

I over 30 år har hun jobbet som Montessori-lærer og spesiallærer for barn og unge i alle aldre...

Carolyn Magnussen

Carolyn Magnussen

innehar B.S. med hovedfag i “Exceptional Education”  og “Elementary Education” fra University of Wisconsin Milwaukee. 

Hun er sertifisert Montessoripedagog for 0 – 6 år ved St. Nicholas.

Hun har et “Montessori Pedagogy Certifikate” fra The institute of Educational Studies.

Carolyn bor med sin mann i Oslo...

Vi har blant annet jobbet med

Villa Enerhaugen

Kvinesdal Bo- og Dagsenter

Jennifer Brush

Vår historie

Her begynner vår historie

Her er historie tekst 🙂

Her er en videre historie..

Featured image Montessori Care

Her er en videre historie tekst..